Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Απέραντος είναι ο κόσμος....

"Απέραντος είναι ο κόσμος
Μα μόνο δύο ειδών είναι οι άνθρωποί του.
Κείνοι που ζητούν από την ζωή το μερτικό το δικό τους,
και κείνοι που ζητούν το δικό τους και το δικό σου."

 Μ.Λουντέμης

Αγαπημένες Σκέψεις

...